Profiad Brawd Mawr Abertawe

My photo
Yr wythnos hon mae Menter Iaith Abertawe mewn partneriaeth a Gwasanaeth Ieuenctid Abertawe yn rhedeg Profiad y Brawd Mawr. Mae'r profiad yn rhedeg am 3 diwrnod cyfan gyda 22 o gyfranogwyr yn mynd mewn i'r ty, gyda'r ennillydd yn cipio £100. Gallwch cadw mewn cysylltiad gyda beth sy'n mynd ymlaen yn y ty ar y blog yma, lle bydd y diweddaraf o'r ty yn cael ei ddangos. Gallwch adael negeseuon a sylwadau ar y dudalen (gan gofio y bydd pob un yn cael ei monitro cyn mynd ar y wefan) this week Swansea youth Service in partnership with Menter Iaith Abertawe are running a Big Brother Experience. the experience runs for 3 full days with 22 participants entering the house, and the winner taking home £100 in cash. You can keep up with what's going on in the house on this blog, which will have regular updates and footage of the lastest going ons in the house. Please feel free to leave comments and messages on the page, although these will be moderated before going up. Thanks all...................

Thursday, 27 August 2009

Fame

Enillydd Y Brawd Mawr 2009 /the winner is.....

Ar ol 4 diwrnod o cyd-fyw mae'r lletywyr wedi enwebu ennillydd yn eu plith. A'r ennilydd yw....RHODRI!! Llongyfarchiadau mawr idddo ef! Enillydd teilwng iawn.

After 4 whole days of sharing a house, the housemates have at last decided on a winner amongst their midst. And the winner is.....RHODRI! A big congratulations to him! Aworthy winner indeed!! 
Cafwyd gwledd bore ma yn y ty yn ystod y sialens bwyd afiach! Roedd y bwydlen yn cynnwys 'dung beatles', cricedi, 'Weaver ants', pen pysgod, 'jellied ells', bara lawr, cocos a llwyth o fwydydd afiach eraill. Roedd y Brawd mawr yn falch iawn o nifer or lletywyr, wrth iddynt gwynebu'r her a bwyta'r bwydydd i gyd....yn anffodus i eraill, roedd y sialens yn ormod a gorfod i'r brawd mawr tynnu pwyntiau oddiwrth y ty. Serch hynnu, am ymdrechu mor galed, gwobrwyd y lletywyr a siocled ar ddiwedd y sialens....nid oedd pryfed yn agos i'r siocled!

The housemates received a Frightful Feast this morning! The menu consisted of dung beetles, crickets, weaver ants, fish heads, jellied ells, lava bread, cockles and and a varied mixture of other disgusting treats. Most house mates managed to please Big Brother in this task, while others dissapointed him thoroughly! Despite this, the housemates were awarded a treat of chocolate at the end of the challenge....fruit and nut, not fly infested!

Wednesday, 26 August 2009

Noson hwyr...

Mae'n noson hwyr yn nhy'r Brawd Mawr. Daeth y lletywyr mewn i'r cwtch sgwrsio i ddiddanu'r Brawd Mawr...

It's been a late night in the Big Brother house. The housemates came into the diary room to entertain Big Brother

Dyma'r lletywyr yn arddangos y ffasiwn diweddaraf yn y ty...

Here are the housemates showcasing the latest fashion in the house...

Clogs - Diwrnod 2

cor Brawd Mawr/Big Brother choir